รายละเอียดวีดีโอ

โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
หมวดหลัก : ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา

-